Wealth management: definitie en verschil met private banking (2024)

9 maart 2021 Onderwerp: Investeringen

Sommige begrippen in de financiële sector zijn niet helder. Neem bijvoorbeeld wealth management. Wat houdt dit in? En wat is het verschil tussen wealth management en private banking? We zochten het voor u uit.

De term ‘wealth management’ wordt met name door de grootbanken ING, ABN AMRO en de Rabobank gebruikt. Bij ING komt u in aanmerking voor de diensten van de afdeling Private Wealth & Asset Management, als u beschikt over een (familie-)vermogen van liefst €25 miljoen. Naast service op het gebied van beleggen, financieren en sparen krijgt u ook ondersteuning bij bijvoorbeeld financiële planning, het aankopen van kunst of filantropie. Een uitgebreide dienstverlening dus.

Bij een andere afdeling, ING Private Banking, ligt de vermogenslat een stuk lager. Daar kunt u al terecht met een (belegd) vermogen van €500.000. Daarvoor krijgt u ook persoonlijke begeleiding, maar het pakket is duidelijk minder groot dan bij Private Wealth & Asset Management. ING Private Banking is vooral gericht op persoonlijk vermogensbeheer.

Sparren

ABN Amro kent eveneens een afdeling Private Wealth Management. Hier ligt de lat ook op €25 miljoen. U wordt begeleid door een persoonlijke senior wealth manager. Hij of zij gaat met u sparren over de volgende onderwerpen: inkomen en vermogen, assetallocatie en beleggingen, vermogensoverdracht, (levens)testament, familiestatuut en filantropie. Zoekt u een goed doel om aan te schenken? Geen nood, uw persoonlijke wealth manager van ABN AMRO staat voor u klaar om een mooi doel te adviseren.

ABN Amro MeesPierson, de private banking tak, staat open voor wat mindervermogende personen. Klanten met een besteedbaar vermogen van 500.000 of meer krijgen een team van specialisten tot hun beschikking. MeesPierson belooft dat u ‘voor elke fase in uw leven’ ondersteuning krijgt van een gespecialiseerde private banker.

Wealth management: definitie en verschil met private banking (1)

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Extra aandacht

Bij de Rabobank kunnen klanten met een vermogen van minimaal €10 miljoen bij de afdeling Wealth Management terecht. Minder dus dan bij ING en ABN AMRO. Maar ook hier krijgt u ondersteuning van een persoonlijke wealth manager. “In Nederland zijn zo’n 4.000 miljonairs die een vermogen van €10 miljoen of meer bezitten. Wij begrijpen dat het beheer van dit soort vermogens vraagt om extra aandacht, toewijding en deskundigheid. Dat bieden wij met Wealth Management”, schrijft de bank.

Bij Rabobank Private Banking kunt u al klant worden met een vermogen van €500.000. De bank belooft hierbij ‘exclusieve hulp’ bij uw beleggingen.

Family office

Bij de grootbanken moet u dus beschikken over een aanzienlijk vermogen, wilt u gebruik kunnen maken van de uitgebreide diensten van de afdeling Wealth Management. Het gaat vaak ook om familievermogens, meestal ‘oud geld’.

Het contact tussen de bank en vermogende families wordt vaak onderhouden via zogeheten ‘family offices’. Banken en ook grotere advieskantoren bieden steeds vaker deze family offices aan. Zij nemen alle financiële zaken van de vermogende familie voor hun rekening.

Wealth management: definitie en verschil met private banking (2)

Vermogensbeheer

Maar hoe staat het met andere, wat kleinere partijen? Van Lanschot, de oudste private bank van ons land, hanteert ook het begrip ‘wealth management’. Opvallend genoeg wordt hier niet gesproken over vermogens van talrijke miljoenen, zoals bij de grootbanken. Een chat met een medewerkster van Van Lanschot geeft ook geen duidelijkheid. Ze verwijst slechts naar de minimumgrens van €500.000 voor klanten bij Van Lanschot. Het lijkt erop dat wealth management bij Van Lanschot vooral betrekking heeft op vermogensbeheer. Een letterlijke vertaling van wealth management is ook vermogensbeheer.

Netwerk

De middelgrote private bank kent geen aparte afdeling Wealth Management, aangezien haar private bankers zelf verantwoordelijk zijn voor het vermogensbeheer en de wealth management vragen van hun cliënten. Wanneer cliënten vragen om een gespecialiseerd advies, bijvoorbeeld op gebied van estate planning, fiscaliteit of administratie, dan werkt de private banker daarbij nauw samen met experts uit het eigen netwerk. “Wij werken graag samen met andere financiële specialisten, zodat onze cliënten op die wijze onafhankelijk advies kunnen inwinnen van een deskundige op dat gebied, met een persoonlijke benadering.”, aldus een woordvoerder van Bank ten Cate.

Volgens Bank ten Cate zijn vermogens wel veel groter dan zo’n 5 á 10 jaar geleden. “Maar we zien op dit moment nog niet de meerwaarde van een aparte afdeling Wealth Management anders dan wat onze private bankers reeds doen". Bij grootbanken hebben ze van oudsher al een aantal cliënten met veel vermogen en daardoor ook al de vraag gekregen naar dergelijke ondersteunende diensten. "Uiteraard luisteren we wel naar de wensen van onze zeer vermogende cliënten en zullen waar nodig onze dienstverlening of netwerk daar op uitbreiden."

Persoonlijk maatwerk

Volgens consultancybedrijf CapGemini levert een wealth manager meer persoonlijk maatwerk dan een private banker. De voornaamste taak van een private banker is het zo goed mogelijk beheren van het belegde vermogen, terwijl een wealth manager zich ook goed moet buigen over zaken als belastingadvies, filantropische doelen of beleggingen in kunst, stelt CapGemini.

Bij wealth management, vaak private wealth management genoemd, ligt het accent dus op veel aanpalende zaken, naast vermogensbeheer. Een groot verschil met private banking is natuurlijk ook de ondergrens van het vermogen. Bij sommige banken bedraagt die liefst €25 miljoen.

Wealth management: definitie en verschil met private banking (3)

door Joost van Löben Sels

Joost heeft veel ervaring met het adviseren van vermogende cliënten op het gebied van beleggen. Hij heeft onder andere gewerkt als beleggingsadviseur bij SNS Bank. Bij Vermogensbeheer.nl begeleidt hij vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en instellingen die op zoek zijn naar een goede en passende vermogensbeheerder. Joost is een ondernemer in hart en nieren en is daardoor ook goed in staat om ondernemers te adviseren bij hun beleggingsvraagstuk.

Gerelateerd:

  • Gebruik gezond verstand bij overwegen private banking - 9 februari 2021

Wealth management: definitie en verschil met private banking (4)

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?

Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?

Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.

SelectieRapport aanvragen

Wealth Management en Private Banking

Wealth management en private banking zijn termen die worden gebruikt in de financiële sector om diensten aan te duiden die gericht zijn op vermogende individuen en families. Hoewel de precieze definitie kan verschillen tussen banken en financiële instellingen, zijn er enkele algemene kenmerken die deze concepten beschrijven.

Wealth Management

Wealth management richt zich op het beheer van het vermogen van vermogende individuen en families. Het omvat een breed scala aan diensten, waaronder beleggen, financiële planning, belastingadvies, vermogensoverdracht en filantropie. Wealth management is vaak gericht op het bieden van uitgebreide en persoonlijke dienstverlening aan klanten met aanzienlijke vermogens.

Grootbanken zoals ING, ABN AMRO en Rabobank bieden wealth management-diensten aan. Bij ING kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor de diensten van de afdeling Private Wealth & Asset Management als u beschikt over een (familie)vermogen van minimaal €25 miljoen. Deze diensten omvatten niet alleen beleggen, financieren en sparen, maar ook ondersteuning bij financiële planning, kunstaankopen en filantropie.

Private Banking

Private banking is een vorm van wealth management die zich richt op vermogende individuen en families met een lager vermogen dan bij wealth management. Private banking biedt ook persoonlijke begeleiding en diensten op het gebied van vermogensbeheer, maar het pakket is over het algemeen minder uitgebreid dan bij wealth management.

Bij ING is er bijvoorbeeld een aparte afdeling genaamd ING Private Banking, waar u terecht kunt met een (belegd) vermogen van €500.000. Deze dienstverlening is voornamelijk gericht op persoonlijk vermogensbeheer.

ABN AMRO heeft ook een afdeling genaamd Private Wealth Management, waar de vermogensdrempel ook op €25 miljoen ligt. Klanten worden begeleid door een persoonlijke senior wealth manager en kunnen advies krijgen over onderwerpen als inkomen en vermogen, beleggingen, vermogensoverdracht en filantropie.

Verschillen tussen Wealth Management en Private Banking

Hoewel wealth management en private banking vergelijkbare diensten aanbieden, zijn er enkele belangrijke verschillen:

  1. Vermogensdrempel: Wealth management richt zich op klanten met aanzienlijke vermogens, vaak in de miljoenen. Private banking heeft doorgaans een lagere vermogensdrempel, waarbij klanten met een vermogen van bijvoorbeeld €500.000 al in aanmerking kunnen komen.

  2. Dienstverlening: Wealth management biedt over het algemeen een breder scala aan diensten, zoals financiële planning, belastingadvies en vermogensoverdracht. Private banking is meer gericht op vermogensbeheer.

  3. Persoonlijke begeleiding: Zowel wealth management als private banking bieden persoonlijke begeleiding, maar wealth management kan meer nadruk leggen op een intensievere en uitgebreidere persoonlijke relatie met de klant.

Andere partijen en vermogensbeheer

Naast de grootbanken zijn er ook andere partijen die vermogensbeheer en wealth management aanbieden. Van Lanschot, bijvoorbeeld, is een private bank die ook het begrip 'wealth management' hanteert. Bij Van Lanschot lijkt wealth management vooral betrekking te hebben op vermogensbeheer, met een minimumgrens van €500.000 voor klanten.

Het is ook vermeldenswaardig dat vermogensbeheer en wealth management niet beperkt zijn tot banken. Er zijn ook onafhankelijke vermogensbeheerders en advieskantoren die deze diensten aanbieden.

Conclusie

Wealth management en private banking zijn termen die worden gebruikt in de financiële sector om diensten aan te duiden die gericht zijn op vermogende individuen en families. Wealth management biedt uitgebreide diensten aan klanten met aanzienlijke vermogens, terwijl private banking zich richt op vermogensbeheer voor vermogende individuen en families met een lager vermogen. Verschillende banken hanteren verschillende vermogensdrempels en bieden verschillende diensten aan binnen deze concepten.

Let op: De informatie in dit antwoord is gebaseerd op de verstrekte zoekresultaten en kan afhankelijk zijn van de specifieke context en definities die door individuele banken en financiële instellingen worden gehanteerd.

Wealth management: definitie en verschil met private banking (2024)

FAQs

Wealth management: definitie en verschil met private banking? ›

De voornaamste taak van een private banker is het zo goed mogelijk beheren van het belegde vermogen, terwijl een wealth manager zich ook goed moet buigen over zaken als belastingadvies, filantropische doelen of beleggingen in kunst, stelt CapGemini.

Wat doet een private wealth manager? ›

Met Wealth Management kunt u rekenen op:

Persoonlijke aandacht via uw eigen Wealth Manager: hij of zij is uw vertrouwenspersoon en aanspreekpunt. Een deskundig team dat zich bezighoudt met het uitvoeren en begeleiden van uw vermogensvraagstukken en strategie. Zo nodig werken zij graag samen met uw andere adviseur(s).

Wat is het verschil tussen private banking en personal banking? ›

Het grote verschil tussen een private banking-dienstverlening en personal banking is dat eerstgenoemde vorm vooral de nadruk op maatwerk legt. Bij personal banking gaat het eerder om standaardoplossingen.

Wat houdt private banking in? ›

Een Private Bank is de bank voor de vermogende consument, vaak beginnend met een vrij besteedbaar vermogen vanaf € 250.000. Een Private Bank beheert het vermogen, geeft advies over beleggingen, zoekt naar investeringsmogelijkheden en regelt tal van financiële en fiscale zaken voor haar klanten.

Welke doelgroep hebben Private Bankers? ›

Private banking zijn diensten aan vermogende particulieren met een vermogen vanaf zo'n €500.000,-. De lat ligt bij wealth management fors hoger. Men kan er doorgaans terecht met een vermogen van enkele miljoenen. Enkele exclusieve wealth managers gaan pas aan de slag vanaf €25 miljoen.

Wat verdient een wealth manager? ›

Private banking wealth management salarissen

Als we kijken naar de Private banking wealth management salarisstatistieken in Nederland op 17 april 2024, dan maakt de vertegenwoordigde werknemer € 44.004; om preciezer te zijn is het salaris € 3.667 per maand, € 917 per week of € 24,13 per uur.

Hoeveel geld heb je nodig voor private banking? ›

Om beroep te kunnen doen op personal banking liggen de instapdrempels minder hoog. Maar die diensten zijn dan ook minder gepersonaliseerd dan bij private banking. “Personal banking richt zich tot klanten die minstens € 100.000 belegd vermogen hebben”, antwoordt Julie Kerremans, woordvoerder van ING.

Waarom kiezen voor private banking? ›

Met behulp van een persoonlijke financiële expert worden klanten bij private banking bijgestaan bij hun financiële zaken, zoals de investering in bedrijven, belastingen of inkomensstructurering en hebben zij voorrang bij allerlei zaken. Welke diensten u exact ontvangt bij private banking, is per bank verschillend.

Hoe word je een private banker? ›

Profiel Private Banker
  1. Minimaal HBO niveau.
  2. Enige jaren werkervaring in de financiële dienstverlening.
  3. Kennis van en ervaring met beleggen, kredieten, betalingsverkeer, spaarproducten en fiscaliteiten.
  4. DSI- en FFP certificering.
  5. Actieve netwerker met commerciële vaardigheden en klantfocus.
  6. Aantoonbaar succesvol in acquisitie.

Waarom een private bank? ›

Een private bank doet voor een klant doorgaans meer dan alleen het vermogensbeheer. Zo kan een privébank zaken voor de welgestelde klanten verzorgen zoals: erfenissen regelen, belastingzaken verzorgen en inkomens- en vermogensstructurering.

Wat verdient een senior private banker? ›

Hoeveel verdient een Senior private banker? Het landelijke gemiddelde salaris voor een Senior private banker in Nederland is €75.000 .

Wat levert private banking op? ›

Naast het beleggen van het vermogen bieden private banks aanvullende diensten aan, zoals financiële planning en advies rondom erfenissen en belastingen (estate planning). In Nederland zijn naast de grootbanken met een private banking dienstverlening ook een aantal kleine exclusieve private banken actief.

Waarom investment banking? ›

De belangrijkste taak van investment bankers is om klanten te helpen bij het aantrekken van kapitaal en het beheren van risico's. Dit omvat taken zoals advies geven over fusies, beursintroducties, schuld/aandelenaanbiedingen en financiële herstructurering.

Hoeveel vermogen van Lanschot? ›

Vanaf €500.000 inleg is het mogelijk om te beleggen bij Van Lanschot Kempen. Van Lanschot Private Banking biedt dan uitgebreide mogelijkheden. U kunt kiezen uit Vermogensbeheer en Beleggingsadvies. Bij Van Lanschot Private Banking vormt beleggen een integraal onderdeel van een breed pakket aan financiële diensten.

Wat doet een corporate banker? ›

In het kort. Als Corporate Banker bedien je jouw eigen portefeuille met klanten in het midden-en grootbedrijf in de regio. Je bent onderdeel van het sectorteam Commercial Real Estate. Hierin onderscheiden we drie regio's en een Large Accounts Team.

Wat is Private Wealth? ›

PrivateWealthSupport ontwikkelt geavanceerde, maar praktisch zéér toepasbare financiële applicaties voor financiële planning en estate planning, specifiek voor organisaties en adviseurs werkzaam in het retail banking / private banking en private wealth segment alsmede in de accountancy- belastingadviespraktijk.

Wat moet je studeren om private banker te worden? ›

“De meeste private bankers komen vanuit een economische of financiële studierichting en hebben reeds enkele jaren ervaring als front office medewerker of beleggingsadviseur. Uitgebreide kennis van de financiële markt is dan ook een must in deze rol.

Hoe wordt je private bankier? ›

Private banking is de term voor de financiële dienstverlening van banken aan welgestelde particulieren. Om voor private banking in aanmerking te komen moet een klant doorgaans minimaal één miljoen euro vrij besteedbaar hebben, hoewel bij enkele banken de ondergrens lager ligt.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6464

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.